Koolitused

Suhtlemisele keskenduvad koolitused on üks võimalus  analüüsida erinevate suhtlemisviisde mõju suhetele, arendada eneseväljendusoskust ja saada praktilisi kogemusi erinevate olukordadega toimetulekuks. Head suhtlemisoskused annavad enesekindlust nii tööl kui ka suhetes lähedastega. Käies paarisuhtele keskenduval koolitusel, lapsevanemana perekoolis või suhtlemiskoolitusel saad lisaväärtusena oskused, mida võid kasutada mistahes valdkonnas, kus on oluline inimestevaheline hea kontakt ja mõistmine.

Viin läbi järgmisi koolitusi:

Koolitused toimuvad aastaringselt. Kui soovite uutest koolitustest kuulda, täitke palun allolev vorm.


Olemas olla tähendab muutuda, muutuda tähendab küpseda, küpseda tähendab iseennast lõputult uuesti luua.

To exist is to change, to change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly.
– Henri Bergson

Advertisements