Suhtlemistreening

Eesmärk:
• Tõsta teadlikkust erinevate käitumisviiside mõjust
• Suhtlemisoskuse arendamine

Koolituse tulemusena:
• paraneb eneseanalüüsivõime ja väljendusoskus
• suhted on pingevabamad ja avatumad
• paraneb toimetulek pingeliste olukordadega
• suureneb rahulolu tööalaste ja isiklike suhetega.

Teemad:
• Suhtlemisetapid, kontakti loomise oskus
• Suhtlemistõkked
• Kuidas määratleda probleeme?
• Häid suhteid soodustavad hoiakud
• Kuulamisoskus
• Kehtestamisoskus
• Mina-sõnum vs sina-sõnum
• Ei-ütlemine
• Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
• Erinevad käitumisviisid: alistuv, agressiivne, kehtestav, nende kasud ja kahjud
• Konfliktid. Võitja-võitja meetod
• Vajadus- ja väärtuskonflikti erinevused, nendega toimetuleku viisid.

Advertisements