Pereteraapia

Pereteraapia eesmärgiks on suurendada kliendi suutlikkust paremini toime tulla suhetes kõigi oluliste inimestega oma elus. Teraapia keskendub suhte kvaliteedi parandamisele, et seeläbi leida viise erinevate probleemidega toimetulekuks. Sagedaseks pöördumise põhjuseks on näiteks lastega seotud mured.

Pereteraapiast võib abi olla kui:

 • oled märganud lapse käitumises murettekitavaid muutusi, nt agressiivsust, klammerdumist, trotslikkust, endassetõmbumist, seletamatuid meeleolukõikumisi
 • lapsel on ilmnenud raskused koolis, suhetes eakaaslastega, mitu kuud on häiritud uni või söögiisu
 • laps või mõni teine pereliige väljendab hirme, viha, kurbust, kuid sa ei tea, kuidas teda aidata
 • laste kasvatamisega seotud küsimused tekitavad sagedasi vaidlusi
 • olete rahulolematu sellega, kuidas peres on jagatud kohustused ja vastutus
 • sulle näib, et pereliikmete vahel on liialt sageli erimeelsusi,  pingeid, koosolemise vältimisi
 • soovid mõista oma päritolupere mõjusid praegustele peresuhetele
 • peres pole erilisi raskusi, kuid soovid arutleda peresuhte küsimuste üle, saada kindlustunnet ja ennetada probleeme, suurendada rahulolu ja lähedust pereliikmete vahel

Mida teeb terapeut ja mis toimub teraapia käigus?

Teraapia käigus saavad kõik pereliikmed võimaluse end väljendada ja olla ära kuulatud. Minu roll  terapeudina on hoida kliendi konfidentsiaalsust ja olla saatjaks muutuste protsessis.

Teraapeudina aitan kliendil:

 • sõnastada probleemi sügavam olemus
 • luua võimalusi pereliikmetega keerulistel teemadel rääkimiseks ja kogeda mõistmist
 • teadvustada mittetoimivaid käitumismustreid
 • teha nähtavaks seoseid probleemide, mõtteviiside ja käitumiste vahel
 • luua  võimalusi pereliikmetega  keerulistel teemadel rääkimiseks  ja kogeda mõistmist
 • jõuda suhetes  emotsionaalse läheduse kogemiseni
 • leida endas üles ehe mina ja toetada selle avaldumist suhetes lähedastega
 • arendada suhtlemisoskusi, mis toetavad soovitud muutuste püsimist
 • suurendada võimet taastada kontroll oma elus toimuva üle, elada loovamalt, tunda rahulolu

Mis mulle kõige enam muutuse juures meeldib, on see, et see on lootuse sünonüüm. Riskeerides, ütled sa: “Ma usun homsesse ja ma olen osa sellest.”

What I like most about change is that it’s a synonym for “hope”. If you are taking a risk, what you are really saying is, “I believe in tomorrow and I will be part of it.”
– Linda Ellerbee

Advertisements