Tag Archives: koolituse tellimine

Miks koolitused ei toimi?

avaldatud  ajakirjas Hea Kodanik, detsembris 2015 ja Õhtulehe teemalehes Koolitus 30. novembril 2017.a.

Põhjustest, miks koolitused ei toimi:

  • Vastuolu osaleja vajaduse ja koolitusel pakutava vahel.

Kuitahes hea koolitus ei pruugi toimida, kui see ei vasta osaleja vajadustele ja ootustele. Nii võib vahel juhtuda, kui enne koolituse valimist pole tehtud piisavalt eeltööd…  LOE EDASI

  • Osaleja vähene motiveeritus ja ebapiisav vastutus uue omandamisel.

Vähene motiveeritus on neil, kes pole ise saanud otsustada koolituse valiku üle. Pole just haruldased juhtumid, kus… LOE EDASI

  • Koolituse sisu, oodatavat tulemust, sihtrühma  või meetodite valikut pole piisavalt kirjeldatud või pole need vastavuses seatud eesmärkidega.

Võib juhtuda, et koolituse pakkuja suurim huvi on piisavalt palju osalisi ja saadav tulu ning tulemuslikkus osalejale jääb tagaplaanile. Koolitaja vastutus on uurida… LOE EDASI

  • Koolitaja ebapiisav pädevus või vähene kogemus.

Kui koolitaja ei mõju oma ala veenva eksperdina ega suuda osalejatega head kontakti luua, on tal ilmselt ka raske tekitada koolitusele tulijas huvi ja valmisolekut midagi uut õppida ja kogeda… LOE EDASI

  • Ebapiisav rakendatavus või kindlatele nippidele lootmine.

Koolituse kasutegur on vähene, kui kuuldut-räägitut on raske seostada igapäevaeluga või loodetakse, et koolitusel osalemisest piisab kompetentsi tõstmiseks… LOE EDASI

 

Advertisements