Nõustamine ja teraapia

Millal ja kellele?

Minu kogemus näitab, et  pole olemas tühiseid muresid ega liiga ennatlikke psühholoogi või terapeudi juurde pöördumisi.

Psühholoogiline nõustamine toetab sind, kui vajad juhendamist lastega seotud teemadel, arutlemist iseendaga toimuva üle, erinevate suhtlemisviiside mõjude üle, suhtlemisoskuste arendamist, enesekindlust sulle oluliste küsimuste lahendamisel ja otsuste tegemisel.

Paari- või pereteraapiasse on aeg tulla, kui teadvustad rahulolematust, mis mõjutab oluliselt sinu elukvaliteeti, oled valmis süüvima endasse, võtma vastutust oma elus toimuvas ja tegema muutusi, et tunda suhetest rõõmu.

Teraapiasse pöördumisel pole oluline teada, kas vajad paari- või pereteraapiat või psühholoogilist nõustamist, piisab, kui oled otsustanud, et tahad midagi ette võtta murega, mis sul on.  Kui oled rahulolematu on paarisuhtega, siis koos teraapiasse tulles on võimalused soovitud muutusi teha suuremad. Samuti pean oluliseks lapsega seotud murede korral kaasata mõlemad vanemad.

Paariteraapia

Paariteraapia eesmärgiks on suhtega rahulolu suurendamine  läbi emotsionaalse toetuse ja teineteise mõistmise.

Paariteraapiast võib abi olla kui:

 • oled märganud, et rahulolu ja rõõmu koosolemisest jääb üha vähemaks
 • sulle tundub, et sinu suhe ei toimi, kuid sulle olulistest asjadest on partneriga raske rääkida
 • räägite küll, kuid teineteise mõistmist ei tule, tülid üha sagenevad, takerdute süüdistustesse
 • näib nagu polegi õieti enam midagi, mis teid seoks peale olmeteema ja laste
 • tahad rohkem aru saada, milline on sinu enda osa sinu elus toimuvas
 • oled rahulolematu intiimsuhetega
 • sinu suhtes pole piisavalt usaldust ja lähedust
 • armukadedus ei lase tunda suhtest rõõmu
 • soovid arutleda enne olulisi otsuseid ja saada kindlustunnet
 • sulle näib, et sinu varasemad suhtekogemused takistavad uute toimivate suhete loomist
 • üksi eelnev vihje ei puudutanud sind, sa ei tea isegi, mis sind vaevab ja häirib, kuid oled siiski õnnetu ja valmis tegema muutusi

Pereteraapia

Pereteraapia eesmärgiks on suurendada kliendi suutlikkust paremini toime tulla suhetes kõigi oluliste inimestega oma elus. Teraapia keskendub suhte kvaliteedi parandamisele, et seeläbi leida viise erinevate probleemidega toimetulekuks. Sagedaseks pöördumise põhjuseks on näiteks lastega seotud mured.

Pereteraapiast võib abi olla kui:

 • oled märganud lapse käitumises murettekitavaid muutusi, nt agressiivsust, klammerdumist, trotslikkust, endassetõmbumist, seletamatuid meeleolukõikumisi
 • lapsel on ilmnenud raskused koolis, suhetes eakaaslastega, mitu kuud on häiritud uni või söögiisu
 • laps või mõni teine pereliige väljendab hirme, viha, kurbust, kuid sa ei tea, kuidas teda aidata
 • laste kasvatamisega seotud küsimused tekitavad sagedasi vaidlusi
 • olete rahulolematu sellega, kuidas peres on jagatud kohustused ja vastutus
 • sulle näib, et pereliikmete vahel on liialt sageli erimeelsusi,  pingeid, koosolemise vältimisi
 • soovid mõista oma päritolupere mõjusid praegustele peresuhetele
 • peres pole erilisi raskusi, kuid soovid arutleda peresuhte küsimuste üle, saada kindlustunnet ja ennetada probleeme, suurendada rahulolu ja lähedust pereliikmete vahel

Mida teeb terapeut ja mis toimub teraapia käigus?

Teraapia käigus saavad kõik pereliikmed võimaluse end väljendada ja olla ära kuulatud. Minu roll  terapeudina on hoida kliendi konfidentsiaalsust ja olla saatjaks muutuste protsessis.

Teraapeudina aitan kliendil:

 • sõnastada probleemi sügavam olemus
 • luua võimalusi pereliikmetega keerulistel teemadel rääkimiseks ja kogeda mõistmist
 • teadvustada mittetoimivaid käitumismustreid
 • teha nähtavaks seoseid probleemide, mõtteviiside ja käitumiste vahel
 • jõuda suhetes  emotsionaalse läheduse kogemiseni
 • leida endas üles ehe mina ja toetada selle avaldumist suhetes lähedastega
 • arendada suhtlemisoskusi, mis toetavad soovitud muutuste püsimist
 • suurendada võimet taastada kontroll oma elus toimuva üle, elada loovamalt, tunda rahulolu

Teraapia kohtumiste sagedus, kestvus ja visiiditasu

Teraapia kohtumiste sagedus oleneb probleemi eripärast. Enamasti piisab kohtumistest, mis toimuvad 1-2 korda kuus, vajadusel võivad kokkusaamised toimuda ka kord nädalas.

Paari ja perega kohtumise kestus on 1,5h, visiiditasu 60€.
Individuaalne vastuvõtt 1h, visiiditasu 40€.

Vastuvõtule tuleku soovist palun teatada telefonil: 56607054

Vastuvõtt toimub:
Tallinnas: Lastekodu 6A, Perekeskuse Sina ja Mina ruumides
Tabasalus: Ranna tee 2, ruum 205


Iga muutus saab alguse esimesest sammust

Advertisements